1. pl
  2. en
SFOTU – Space Federation of Trade Unions
 
Nasza organizacja zwana dalej federacją, zrzesza zarówno pojedynczych ludzi jak i całe organizacje funkcjonujące na platformie Star Citizen.
Jako Polski Sojusz naszym głównym czasem operacyjnym jest czas UTC+1 co nie zmienia faktu, że chętnie będziemy widzieli w naszych szeregach ludzi jak i organizacje z innych stref czasowych.
 
§1 Zasady ogólne
 
Nie wolno obrażać innych członków organizacji. Każdy konflikt da się rozwiązać, trzeba tylko chcieć porozmawiać.
Doprecyzowanie:
Nie wolno wyzywać, poniżać, przezywać. Jeżeli to, co mówisz ma na celu poniżenie drugiej osoby albo sprawienie, żeby czuła się gorsza niż pozostali członkowie organizacji, to jest to zachowanie, które nie jest dozwolone. Możecie rozmawiać na dowolny temat tak długo, jak potraficie zachować dystans między tematem dyskusji a osobą, z którą tę dyskusję prowadzicie. Jest nas w organizacji wielu i każdym ma jakieś przekonania. Możecie dyskutować na temat swoich przekonań, możecie przytaczać argumenty, ale moment, w którym argumenty nie trafiają do drugiej strony i macie zamiar zacząć poniżać drugą osobę za jej przekonania, jest tym momentem, w którym dyskusję należy skończyć. Nie ubliżamy w żaden sposób innym członkom organizacji ani ich bliskim. Stanowczo nie będą również tolerowane żadne groźby.
Jeżeli nie dajecie rady się dogadać między sobą, zwróćcie się do któregoś z oficerów lub w ostateczności do naczelnego wodza.
W przypadku konfliktu z którymś z oficerów, zaistniałą sytuację zgłaszamy do naczelnego wodza.
W przypadku gdy w czasie dyskusji padły groźby karalne (art. 190 k.k.) i strony nie rozwiązały niezwłocznie problemu, możliwe jest wydalenie z organizacji - patrz §8.
Pomagamy nowym graczom, jeżeli proszą o pomoc.
Jeżeli gramy, to staramy się być zalogowani na używanym przez organizację komunikatorze Guilded. Nie jest to obowiązek, ale jest to bardzo wskazane. Zalecane jest przebywanie na Guilded, nawet jak nie gramy, poprawia to integrację ludzi w organizacji. Często razem gramy w inne gry, w oczekiwaniu na SC.
Zaglądamy na forum przynajmniej raz w tygodniu. Nasze forum jest skarbnicą wiedzy na na temat samej gry, ale też przedsięwzięć z nią związanych oraz funkcjonowania naszej organizacji.
 
§2 Rekrutacja
 
Rekrutujemy osoby powyżej 18 roku życia. Poziom wieku spowodowany jest tym, że w rozmowach na Guilded, potrafią pojawiać się tematy, które nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich.
Wymagamy względnej kultury osobistej. Dobrze jest jak osoba potrafi wypowiedzieć zdanie złożone nie zawierającej przekleństw.
W przypadku osób młodszych sprawy będą rozpatrywane indywidualnie. W przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagamy zgody rodziców.
Nie mamy innych wymagań, poza akceptacją regulaminu oraz wypełnieniem wniosku o przyjęcie.
Nowi gracze zgłaszają się do Newbie Help Officer w celu nadania uprawnień i zaplanowania szkolenia podstawowego aby wprowadzić nowym graczy do gry. Newbie Help Officer pomogą nowym graczom jeżeli będą jej potrzebować.
 
§3 Komunikator Guilded
 
Guilded jest obecnie głównym komunikatorem głosowym SFOTU.
Na Guilded mile widziane są również osoby spoza organizacji.
Guilded służy do komunikacji, zarówno w ramach Star Citizen jak i innych gier.
Na kanałach głosowych wymagana jest konfiguracji aktywacji głosowej w taki sposób żeby nie było przypadkowej aktywacji mikrofonu. Sugerowane jest ustawienie push to talk. W przypadku gdy osoba będzie prowadzić transmisję dźwięków innych niż własny głos może zostać przeniesiona poza kanał.
Kanał “PRIV” służy do prowadzenia prywatnej rozmowy i najlepiej aby nie wchodzić gdy ktoś już tam się znajduje.
Wchodząc na kanał “AFK” należy wymutować mikrofon i słuchawki.
Osoby spoza organizacji, mają dostęp tylko do kanałów Guest Gaming.
W guilded obowiązuje kultura osobista. Zachowujemy się tak jakby ktoś z naszej pracy mógł słyszeć co mówimy / piszemy. Nie dotyczy to kanałów 18+ gdzie wchodzimy na własną odpowiedzialność.
Jeżeli nie masz uprawnień, zwróć się do Newbie Help Oficer.
 
§4 Role w organizacji
 
Role w organizacji rozdziela imperator wedle własnego uznania, ale wskazane jest, aby swoje decyzje konsultował z oficerami a w przypadku zmian istotnych dla całej organizacji również z pozostałymi członkami organizacji w ramach spotkań na Guilded lub/i ankiety na forum.Jeżeli nie było konsultacji przy wyborze danej osoby, to głównodowodzący ponosi pełną odpowiedzialność za wybór danej osoby i jej decyzji.
Głównodowodzącego można zmienić, w ramach głosowania. Jednak wymagane jest aby w głosowaniu wzięła przynajmniej połowa (aktywnych) członków organizacji o stażu powyżej 2 miesięcy. Wymagana jest zwykła większość głosów. Głosowanie musi trwać minimum tydzień.
 
Obecnie przewidziane są następujące role:
 
§4.1 Naczelny wódz (Tyran/Imperator)
 
Odpowiada za całą organizację.
Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania organizacji.
Decyzje które nie muszą być podjęte od razu, będą podlegały dyskusji w gronie oficerskim a w przypadku większych zmian na zebraniu organizacji.
Pozostałe będą uzasadniane.
Mogą pojawiać się decyzje, które będą przekazane tylko oficerom (nie całej organizacji), lub poszczególnym osobom, jeżeli będzie to istotne z punktu widzenia organizacji, albo będą tylko tych osób dotyczyć.
Jest głównym dyplomatą.
 
§4.2 Oficer
 
Wspomaga Imperatora w prowadzeniu organizacji, nie pełni jednak funkcji dyplomatycznych.
Posiada ograniczoną władzę, w zakresie który został mu/jej powierzony.
Odpowiada przed imperatorem, ale swoje decyzje również powinien konsultować i uzasadnić.
 
§4.2.1 Newbie Help Oficer
 
Posiada ten sam zakres obowiązków co Oficer a dodatkowo:
Jest odpowiedzialny za wprowadzenie nowych graczy do gry i nadania uprawnienia na Guilded.
Pomaga graczom jeżeli jej potrzebują.
Organizuje dla rekrutów szkolenia podstawowe.
 
§4.3 Dyplomata
 
Osoba wyznaczona do kontaktów z innymi organizacjami.
Posiada ograniczoną autonomię, ale jeżeli to możliwe, to powinna konsultować wszelkie decyzje przed ich podjęciem.
Dyplomaci mają prawo podejmowania decyzji tylko jeżeli biorą udział w spotkania we dwie osoby.
Dyplomację obowiązuje osobny regulamin.
 
§4.4 Redaktor
 
Redaguje i tworzy posty na stronie i forum.
Nadzoruje właściwą formę i treści pojawiające się na forum i stronie.
 
§4.5 Moderator
 
Usuwa niewłaściwe treści z forum lub kanału.
Używa narzędzi prewencyjnych w celu utrzymania porządku na forum.
 
§4.6 Administrator / Osoba prowadząca (w ramach konkretnego systemu)
 
Nadzoruje poprawność funkcjonowania systemów używanych przez SFOTU.
Rozwiązuje problemy i wprowadza aktualizacje systemach.
 
§4.7 Rekruter
 
Jest odpowiedzialny za rekrutowanie nowych graczy.
 
§4.8 Skarbnik
 
Odpowiada za finanse organizacji.
W przypadku sprzeniewierzenia środków, obowiązuje odpowiedzialność karna.
W każdym momencie musi mieć możliwość przekazania zgromadzonych środków.
Finanse w posiadaniu skarbnika nie są jego własnością. Rozporządza on nimi tylko w imieniu organizacji SFOTU.
 
§4.9 Rekrut
 
Osoba świeżo przyjęta do organizacji będąca na okresie próbnym. W tym czasie zarówno organizacja jak i rekrut mają czas na zapoznanie się ze sobą. Czas trwania około dwóch tygodni do miesiąca, ale zmiana rangi do SFOTU następuje gdy Newbie Help Oficer stwierdzą że osoba pasuje do organizacji i jest osobą aktywną.
Ranga jest nadawana po wstępnej rozmowie z Newbie Help Oficer i daje dostęp do większości tego co Guilded ma do zaoferowania.
 
§5 Finanse
 
Organizacja jest wspierana z datków gracza.
Gracz, który poniósł koszt wykupienia ustalonej przez organizacje usługi może prosić o zwrot całości lub części kosztów które poniósł.
Prośbę o zwrot należy zgłosić w wątku związanym z finansami na Guilded nie później niż 2 tygodnie od jego poniesienia (lub od powstania tej sekcji Guilded).
Pełen spis poniesionych kosztów, razem z nikami darczyńców będzie wykazany w osobnym poście. Będzie również podany numer konta, na które można wpłacać datki. Będą one rozdysponowane na zwrot kosztów jak również na dalsze wydatki SFOTU.
Zwroty będą realizowane z zebranych funduszy w kolejności zgłoszeń. W przypadku braku funduszy, będą realizowane dopiero po ich uzupełnieniu.
Składki są dobrowolne, ale mile widziane. Nie chcemy, aby organizację finansowały 2-3 osoby.
 
§6 Nieobecności
 
Ze względu na to, że gra jeszcze nie wyszła, nie są przewidziane kary za brak aktywności, ale jeżeli pełni się jakąś rolę, to należy zgłosić planowane dłuższe nieobecności. Zgłoszenie przez Guilded w odpowiednim dziale.
 
§7 Akcje
 
Akcje mogą być organizowane przez dowolną osobę.
Osoba organizująca akcję, odpowiada z jej przebieg. Osoby biorące udział w akcji powinny stosować się do wskazówek i zaleceń osoby prowadzącej.
 
§8 Wydalenie z organizacji
 
W przypadku naruszenia regulaminu o dalszym postępowaniu w tym wydaleniu z organizacji decyzję podejmuje Imperator. W przypadku gdy naruszenie było rażące wydalenie może nastąpić natychmiast i decyzję taką może podjąć dowolny Oficer. Niezależnie od tego kto podejmuje decyzję, powód wydalenia należy przedstawić całej organizacji.
 
§9 Ponowne przyjęcie do organizacji
 
W przypadku osób które opuściły organizację lub zostały z niej wydalone istnieje możliwość powrotu, ale będzie to wymagało zatwierdzenia przez grono oficerskie